ISSN (ONLINE): 2683-457X

INTERVJU

Милица Миленковић: Не постоји колективни заборав, то доказује песма „Љубавни позив непостојећем” Гордане Тодоровић