ISSN (ONLINE): 2683-457X

НОВО ЧИТАЊЕ ДЕЛА РАДА ДРАИНЦА

Published by knjizevniklub on

У години два важна јубилеја: пола века „Драинчевих дана” и сто двадесет година од рођења Рада Драинца, одржан је значајан национални скуп, а потом и формиран зборник радова у којем је истражено целокупно Драинчево стваралаштво, али из новог угла.Читаоци ће имати прилику да га прочитају већ почетком месеца августа 2020. године.

Књижевно дело Рада Драинца – ново читање је зборник радова са истоименог научног скупа, одржаног – у организацији Српске академије наука и уметности – Огранка САНУ у Нишу, Народне библиотеке Раде Драинац у Прокупљу и Филозофског факултета Универзитета у Нишу –  26. августа 2019. године на Универзитету у Нишу и 27. августа 2020. године у Народном музеју у Прокупљу. У њему је заступљено 14 радова аутора из четири универзитетска центра у Србији и из Универзитета Екс Марсељ (Aix-Marseille Université) у Француској.

Према речима уредника публикације проф. др Горана Максимовића, „зборник Књижевно дело Рада Драинца – ново читање обухвата различите аспекте књижевног стваралаштва овога изразитог авангардног пјесника српске књижевности. У методолошком погледу истраживања су заснована на савременим достигнућима науке о књижевности, те на добром истраживању досадашње рецепције пјесничког, прозног и критичко-публицистичког дјела Рада Драинца. На основу изложеног наглашавамо да критички и истраживачки метод уврштених огледа карактерише терминолошка прецизност и интерпретативна поузданост. Све то доприноси новом приступу, добрим тумачењима и вредновањима Драинчевог дјела. На основу укратко изложених чињеница закључујемо да зборник представља користан истраживачки посао, који је интерпретирао и окупио на једном мјесту разноврсне и репрезентативне аспекте Драинчевог дјела и као такав ће допринијети новом разумијевању, као и подстаћи даља читања и тумачења овога писца.”

Научни скуп Књижевно дело Рада Драинца – ново читање и зборник радова резултат су рада на научним пројектима Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије (бр. О-19-18) Огранка САНУ у Нишу, као и комплементарног интерног пројекта  Истраживање књижевне прошлости и садашњости на простору југоисточне Србије и у блиским заграничним областима, који се реализује на Департману за србистику, а у оквиру научно-истраживачке делатности Филозофског факултета Универзитета у Нишу, чији је руководилац проф. др Горан Максимовић, као и активности Народне библиотеке Раде Драинац у Прокупљу у оквиру обележавања два јубилеја. Издавачи зборника су Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека Раде Драинац у Прокупљу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу.


Leave a Reply