ISSN (ONLINE): 2683-457X

ШЕСТИ БРОЈ ЧАСОПИСА „ИСХОДИШТА” / „ORIGINATIONS”

Published by knjizevniklub on

Средином јула 2020. године објављен је шести број међународног часописа Исходишта / Originations.

У овом броју заступљено је 28 радова из области науке о српском језику и књижевности, фолклористике и етнологије, историје и теологије, као и низ прилога који сведоче о вишевековним културним и духовним прожимањима материјалне и духовне културе у пограничним областима Румуније и Србије.

Исходишта су часопис за филолошке, историјске и теолошке науке, који је покренут као заједничко издање Савеза Срба у Румунији (Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији), Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару и Департмана за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Часопис излази једном годишње, а до сада је објављено укупно шест бројева. Уредник часописа је проф. др Михај (Миља) Н. Радан, управник Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији, као и професор на Катедри за српски језик и књижевност Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару. Редакцију чине бројни истакнути истраживачи из Србије и иностранства.

Од 2018. године Матични одбор за српски језик и књижевност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уврстио је Исходишта на листу научних часописа у категорији М54. Исти одбор је 2019. године уврстио часопис у категорију М53.

Научна концепција часописа Исходишта / Originations заснована је на објављивању резултата вишегодишњег међународног научно-истраживачког пројекта, као и истоименог научног скупа „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима”, који се сваке године наизменично одржава у Темишвару и Нишу, а усмерена је ка истраживању књижевних и језичких феномена из савременог живота и из прошлости, рукописне заоставштине и књижевно-језичке грађе, историјских догађаја, институција и личности, фолклорних обичаја и обреда, као и дијалекатских и лексичких посебности српског језика у пограничним областима Румуније и Србије. Радови се публикују на српском и румунском језику, на руском и свим словенским језицима, као и на француском, немачком и енглеском језику.

Извор:
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2020/ishodista-6-2020


Leave a Reply